SHANGHAI
CMIC

Máy tổng hợp, TỐC ĐỘ LAMINATING CAO NHẤT: 400-450 m / phút

Trang chủ / MÁY MÓC NGÀNH BAO BÌ NHỰA / Máy tổng hợp, TỐC ĐỘ LAMINATING CAO NHẤT: 400-450 m / phút